Welkom de op de site van Albatros Training, Advies & Ondersteuning

Start
Training
Advies
Ondersteuning
Opleidingen RvS
Functies RvS
Referenties
Contact

Functies


Directeur / eigenaar Rinus van Stee heeft de volgende functies (vervuld):

2022 - heden Voorzitter Stichting Tourist Information Yerseke 
2010 - heden Voorzitter / Penningmeester Vereniging Oesterputten Yerseke
2008 - heden Beroepsmatig Verkeersregelaar
2006 - heden Directieondersteuner / PR / HRM bij "PIET van OOST" B.V. / De Viskêête Yerseke
2013 - 2021 Webmaster Motor- en Auto Club "Tholen" (in liquidatie)
2011 - 2021 Lid werkgroep Stichting Promotie Yerseke
2013 - 2020 Veiligheidscoordinator Mosseldag Yerseke 
2007 - 2020 Voorzitter / Penningmeester Motor- en Auto Club "De Zeeuwen"
2014 - 2018 Lid werkgroep FoodLab Zeeland (Scalda) / Lid Programmaraad / Lid Raad van Advies
2016 - 2017 Lid Accreditatiecommissie Zeker Zeeuws Streekproduct
2016 - 2017 Bestuurslid Stichting Zeker Zeeuws
2011 - 2017 Voorzitter Ondernemers Vereniging Reimerswaal 
2014 - 2016 Bestuurslid Stichting Lekker Regionaal Product
2010 - 2013 Bestuurslid VVV Zuid-Beveland / Tholen
2004 - 2011 Lid Team Internet (Programmatester en Helpdesk Scouts On-line) Scouting Nederland
2008 - 2011 Lid werkgroep Gebiedsontwikkeling De Zaete Yerseke
2001 - 2011 Penningmeester Regio Scouting Zeeland (±3000 kader- en jeugdleden)
1996 - 2011 Trainer voor Niet Direct Leiding Gevenden (=bestuur) Regio Scouting Zeeland
    2010 Gouden Waarderingsteken Scouting Nederland
    2010 Lid in de Orde van Oranje - Nassau
2008 - 2009 Adviseur Coöperatie "De Zeeparels" Yerseke
2003 - 2006 Locatiemanager Restaurant - Catering - Banqueting Marine Kazerne Vlissingen / Paresto (CDC Min.v. Defensie)
1991 - 2006 Lid Landelijke Raad Scouting Nederland
2001 - 2005 Projectleider "Focus op de Vrijwilliger" Het vinden, binden en behouden van vrijwilligers
2001 - 2003 Instructeur / Begeleider School Bijzondere Opleidingen "De Uitdaging" Commando Diensten Centra Min. van Defensie
1999 - 2003 Organisator Zeeuwse Zwervers Hike voor Scouts
1993 - 2003 Secretaris Scouting Suevi-Stam Zeeland
1999 - 2001 Chef Hofmeester Officieren en Onder Officieren Hr.Ms. Tjerk Hiddes
1997 - 1999 Examinator Koks- en Hofmeesteropleiding BE/NL Commissariaatschool Brugge
1996 - 1999 Adjunct Hoofd Financieel en Economisch Beheer BE/NL Commissariaatschool Brugge
1996 - 1999 Onder Officier van Politie Nederlands Detachement Kon. Marine Ltz Van Billet Kazerne St.Kruis - Brugge
1996 - 1999 Chef Bureau Huisvesting Nederlands Detachement Kon. Marine Ltz Van Billet Kazerne St.Kruis - Brugge
    1998 Beste Buur in de gemeente Reimerswaal
1978 - 1997 Afwisselend Groepsvoorzitter / Vice-Groepsvoorzitter Ridder Boudewijn Groep Yerseke
1974 - 1997 Leidinggevende Ridder Boudewijn Groep Yerseke
1991 - 1996 Vice-Voorzitter District Oosterschelde Scouting Nederland
1994 - 1995 Lid Onderdeels Overleg Orgaan (=medezeggenschap) Hr.Ms. Van Nes
1993 - 1995 Chef Bottelier Hr.Ms. Van Nes
1991 - 1993 Chef Kok Marine Kazerne Vlissingen
1990 - 1993 Lid Onderdeels Overleg Orgaan (=medezeggenschap) Marine Kazerne Vlissingen
1990 - 1991 Chef Hofmeester Officieren Marine Kazerne Vlissingen
1989 - 1990 Tgv. Chef Bottelier + Tokobaas Hr.Ms. Tromp
    1989 Zilveren Waarderingsteken Scouting Nederland
1988 - 1988 Tgv. Chef Bottelier / tgv. Chef Kok + Tokobaas Hr.Ms. Kortenaer
1984 - 1988 Tokobaas (=chef personeelswinkel) Marine Kazerne Vlissingen
1982 - 1984 Tgv. Chef Bottelier + Tokobaas Hr.Ms. Pieter Florisz
1977 - 1981 Bestuurslid Zeeuwse Bond / KNF afdeling Zeeland
1977 - 1981 Lid Landelijk Hoofdbestuur Koninklijke Nederlandse Federatie voor muziekverenigingen
1978 - 1981 Bestuurslid Muziekvereniging "Mozart" Yerseke
1981 - 1981 Hofmeester Officieren Marine Kazerne Vlissingen
1981 - 1981 Hofmeester Onder Officieren Marinebasis Parera Curaçao
1980 - 1980 Hofmeester Marine Vliegkamp HATO Curaçao
1979 - 1980 Hofmeester Officieren Van Ghent Kazerne Rotterdam
1978 - 1979 Hofmeester Onder Officieren Hr.Ms. De Ruyter
1977 - 1977 Hofmeester Officieren Marine Vliegkamp Valkenburg
1975 - 1976 Voorman Oesterafdeling Goudschelp B.V. Yerseke
1975 - 1975 Schippersknecht Oestervisserij YE 165 Fa. Gebr. Cornelisse Yerseke
1974 - 1975 Schippersknecht Mossel- en Oestervisserij YE 180 Piet Verwijs v/d Endt B.V. Yerseke
1974 - 1974 Stagiair Officier Technische Dienst ms."Mol" en mps."Fabiola Ville" Compagnie Maritime Belge Antwerpen
1969 - 1974 Verkoper van schelpdieren en visproducten in eigen beheer

Copyright © 2015 Albatros Training, Advies & Ondersteuning